Prizemlje Elegant dela hotela, kapaciteta 120 mesta sa predsedavajućim stolom, amfiteatarska postavka, poseduje kompletnu tehničku podršku: projektor, platno, flip chart, plazma TV, ozvučenje…